Κατεβάστε το Τελικό Πρόγραμμα κάνοντας κλικ στο εικονίδιο PDF.

 

 


Το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ., το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας συνδιοργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών με διεθνή συμμετοχή με θέμα:

«Θρησκευτική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση για το μέλλον»,

στις 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2019, στη Θεσσαλονίκη,
στους χώρους της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.


Απευθύνεται σε:

Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε επιστήμονες των ΑΕΙ, ΑTΕΙ, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, σε ερευνητές και ερευνήτριες, σε εκπροσώπους κυβερνητικών και μη φορέων.