Κατεβάστε το Τελικό Πρόγραμμα κάνοντας κλικ στο εικονίδιο PDF.

 

 


Θεματικοί άξονες του Συνεδρίου:

(α) Εκπαιδευτικές Πολιτικές και Προγράμματα Σπουδών της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.

(β) Διαπολιτισμικές και διαθρησκειακές διδακτικές προσεγγίσεις.

(γ) Πρακτικές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στη σχολική τάξη (καλές διδακτικές πρακτικές, χρήση Τ.Π.Ε., αξιοποίηση της Τέχνης, βιωματικές προσεγγίσεις)

(δ) Θεωρητικές-ερευνητικές Προσεγγίσεις.